Rodinná tradice

Josef Matura (1901 – 1984)

S pohledem do minulého století, můžeme konstatovat, že začal uměleckou dráhu v naší rodině již můj děda Josef Matura ( 1901 – 1984 ), který byl truhlářem na Košově blízko Lomnice nad Popelkou. Děda nedělal jen nutné klasické truhlářské činnosti ( okna, dveře, židle, nábytek atd. ) nutné k obživě, ale v rámci těchto profesních činností se dostal i k vyřezávání figurek do betlémů, k opravám velmi pracných vyřezávaných rámů na obrazy a k různým vyřezávaným ozdobám k tehdejšímu nábytku. Nábytek se dělal jen ze dřeva ( žádná dřevotříska ) a byl zdobený vyřezávanými ozdobami různého charakteru a složitosti. Vyřezávání těchto ozdob bylo pracné a vyžadovalo trpělivost a umělecké nadání.
Děda byl za kapitalizmu, před a během 2. světové války živnostník a svým truhlářským řemeslem uživil celou čtyřčlennou rodinu. Najímal i nádeníky, kteří u něj žili. Po válce ho komunisti zlikvidovali. Musel zrušit živnost a byl předělen na podřadné práce do Technolenu, kde musel pracovat o 5 let déle - až do 65 let. Mrzí mě, že se nedožil revoluce (1989). Chybělo jen 5 let, aby se dočkal morálního odškodnění...

Josef Matura 1901-1984Josef Matura 1901-1984

Josef Matura (1932)

Otec, Josef Matura (1932), je absolventem Vyšší průmyslové školy sklářské – umělecký směr, v Železném Brodě (1951).
Na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do Prahy byl přijat s takovými osobnostmi výtvarného umění, jako byl Zděněk Kolářský a Jiří Škopek.
Nejvíce poznatků z výtvarného umění si odnesl především z působení v atelieru akademické sochařky Jaroslavy Brychtové v Železném Brodě, kde se učil umění společně s Antonínem Drobníkem, Stanislavem Koubou a Vladimírem Komárkem.

Foto broušení sklaUmělecko průmyslová škola sklářská Železný Brod 1947-1954.

Foto obraz Jan Žižka1954 - vojenská základní služba - Jan Žižka.

Odlitek - 18 kg blok sklaOdlitek - 21 kg blok skla (1951) - motiv "květ třešně". Za toto výtvarné dílo byl otec přijat bez přijímacích zkoušek na VŠ do Prahy v roce 1951.

Foto Josef Matura 75 letJosef Matura 75 let - 2007.

Foto otce při práci

Otec je původem rytec skla. Na sklářské škole v Železném Brodě se učil v oboru rytec skla. Mnohé motivy od něj v současnosti jsou kombinací pískování a rytí skla. Pamatuji si na jednu historku z roku 1979, kdy měl otec výstavu skla v lomnickém muzeu. Jeho přítel a spolužák Vladimír Komárek se ptal otce : „Josef, to je kotoučem naplocho?“ Tehdy jsem si uvědomil, že táta dělá motivy na sklo třemi technikami najednou
(pískováním, rytím a leštěním skla) a jen sklář pozná, jakou technikou je motiv vytvořen.

Foto otce při práci

Rytí skla je jeden z nesložitějších uměleckých oborů a nedá se zvládnout naučit se tomuto umění za krátkou dobu. Vyžaduje výuku minimálně 3 roky dlouhou pod vedením odborného učitele. A není to jen výuka s pomocí učitele, ale jsou to především lidské vlastnosti, jako trpělivost, vysoká šikovnost a zručnost, spojená s výtvarným uměním člověka.

Luděk Matura (1959)

Od dětství jsem si zamiloval výtvarnou výchovu (Luděk Matura – 1959). Od prvního ročníku ZŠ jsem chodil do výtvarného kroužku a nejvíce jsem si oblíbil vyrývání motivů do dřeva. Tomuto umění mě učil můj děda, Josef Matura (1901 – 1984), který měl svou truhlářskou dílnu na Košově. Tam jsem chodil velmi rád, tam mě děda ukazoval , jak se dělají figurky do betlémů, jak se pracuje s lupenkovou pilkou, která dláta na co použít a které dřevo je na zpracování nejlepší atd.

Foto řezba dřevo - indián

Luděk Matura – 1964 (5 let) - dřevo

Foto řezba koně - dřevo

Luděk Matura 1965 (6 let) – dřevo

Postupně jsem se učil od otce i další umělecké techniky, které mě velmi bavily. Bylo to především modelování s modelářskou hlínou a odlévání motivů do sádry atd...

Foto sádrového odlitku

Josef Matura (otec) 1969 - sádra

Foto sádrového odlitku

Luděk Matura 1973 - sádra

Se sklem jsem začal pracovat prvně v roce 1978, kdy jsem zhotovil své první motivy na sklo. Moc dobře si to pamatuji, bylo to několik sklenic s tenisovými motivy do tenisového klubu. A protože je pískování skla i vyrývání motivů skalpelem do sklářského klihu, byl jsem vlastně pořád jakoby u dřeva a tuto práci jsem si velmi oblíbil.
Od otce jsem mnoho získal v letech 1986 – 1996, kdy jsem se učil postupům a základům vytváření motivů na sklo. Dodnes vím, že se od něj mám mnoho učit a často mnohé motivy a pohledy na sklo konzultujeme.

Foto pískovaného skla a sklenic

Luděk Matura : 1999 – 2007 (sklo umělecké pískované)

Foto sportovního poháru

Luděk Matura – 2006 (cena pro tenisový turnaj)

Dagmar Maturová (1984)

V rodinné tradici pokračuje i moje dcera Dagmar (1984), která v roce 2010 vystudovala na OP v Olomouci pětiletý magisterský obor výtvarná výchova. Od roku 2011 vyučuje výtvarnou výchovu na střední umělecké škole. Její zálibou je malba, které se věnuje ve volných chvílích. Výtvarná díla vystavuje na různých výstavách po celé ČR.

Dagmar Maturová (1984) s matkou

Mgr. Dagmar Maturová (1984) s matkou (Dagmar Maturová 1958 – 2010) při promoci na UP v Olomouci - říjen 2010

Při promoci mé dcery Dáši v říjnu 2010 by nikdo z celé rodiny neřekl, že se dožíváme posledních chvil úžasné rodinné pohody. Manželka zemřela na leukémii 9.12.2010. Chtěl bych vyjádřit touto cestou mé manželce Dáše toto:
Dášo, ty jsi mi pomohla vychovat ty nejlepší děti na světě. Nikdy nezapomenu na rodinnou pohodu, kterou jsi po celých 30 let vytvářela láskou ke svým dětem a k celé rozvětvené rodině. Patříš na tyto stránky a to se ctí. Byla jsi hnacím motorem mé činnosti se sklem a poté jsi mě podporovala i při vytvoření našich www.stránek . Takto jsi podporovala od malička i našeho syna Honzíka směrem ke sportu a dceru Dášenku při studiu VV.
Děkuji Ti má Dášo za lásku a výchovu dětí a za vše, co jsi pro naši rodinu udělala. Nikdy nezapomenu!!!
Manžel Luděk.

Na závěr této stati o umění v rodině a její historii bych chtěl dodat, že vytváření motivů na sklo je neuvěřitelně tvůrčí a inspirující práce, která mě neskutečně baví. Každý vytvořený motiv je svým způsobem kousek mého já, protože v každém vytvořeném motivu je kus mého umění, trpělivosti, zručnosti a lásky k tomuto řemeslu. Věřte mi, nejvíce to hřeje na srdci, když balím sklo s motivy do krabiček a cítím, že je na těchto skleničkách má stopa umění, že je výrobek pěkný a že bude zákazník určitě spokojen.To je ten nejlepší pocit, který mám při práci se sklem.

Ať se Vám naše vypracované motivy na skle líbí.

S pozdravem všem zákazníkům 22. 2. 2008 Luděk Matura

Foto Luděk Matura se skleničkou - přípitek